Hem Om oss Om coaching Tjänster Jobbcoaching Kontakt Länkar

Personlig utveckling

Vi coachar och utvecklar dig som privatperson.

Utveckling av grupper/team

Vi coachar och utvecklar grupper och team på arbetsplatsen.

Utveckling av chefer/ledare

Vi erbjuder professionell ledarskapsutveckling för både tidigare chefer/ledare samt nytillträda chefer.


MENY

LEDARSKAPSUTVECKLING

Bra ledare – vinner!

Ledare och chefer som utvecklar sitt ledarskap genom coaching spar tid och engagemang dagligen och får personal som presterar bättre och känner lust, tillfredställelse och mening med sitt arbete. Att våga förändring i sitt ledarskap är att aktivt ta mod till sig, att växa, mogna och utmana sig själv och som ledare.

Ledarskapscoaching hjälper dig att:

Bli tydligare, kommunicera bättre, prioritera rätt och tillåta dina medarbetare använda de resurser av kompetens, lust och kreativitet, som de har på bästa sätt.

För att kunna detta behöver en ledare bli trygg i sin egen roll som ledare, det som krävs är:

  • Bli medveten om vilka förändringar som behövs
  • Lyssna på olika nivåer
  • Kommunicera med feedback på mottagandet
  • Ändra oönskade beteenden
  • Släppa kontroll/delegera/följa upp
  • ​Utmana


Ändra, slänga, byta, för att lära nytt i sitt ledarskap!

Våga förändra genom att ta bort det som inte är bra i ditt ledarskap och öva på det som behövs för att bli bättre. Vi hjälper dig och ditt företags chefer på plats eller på något av våra 5 kontor i Stockholm.

Coaching av projektledare Lisa i IT-projektgruppen X

Lisa arbetar som projektledare på en IT-avdelning, hon trivs bra med jobbet och med kollegorna. Problemet är att hon ofta är stressad, tycker att det är för mycket krav från alla håll och hon har svårt att få tiden att räcka till. Det är ett komplext arbete och med många olika behov att tillfredsställa och prioriteringar att göra varje dag.

1 - Krav uppifrån högre chefer och närmsta chef/beställare om en bra framåtskridande takt i arbetsprocesser .

2 - Medarbetare som behöver coachas i sina arbeten för att nå målen och även genomföra sina egna
     arbetsuppgifter i projektet. Som chef behöver man styra upp projektet gentemot uppsatta mål, genom att
     coacha, motivera, följa upp och bemöta sin personal.

3 – Som chef behöver man också vara proffersionel i sin egen kompetens och arbetsroll. Det är 3 olika roller i
     en tjänst som ställer höga krav på en person.

Det kan vara jobbigt när det kommer krav uppifrån om att det ska gå fortare framåt i projekt, när Lisa har lite svårt att få ihop så att all personal jobbar på rätt sak hela tiden. Det otroligt viktigt att kunna prioritera rätt uppgifter för alla och för sig själva att göra hela tiden och att ha en kommunikation, samordning mellan alla i gruppen på en bra nivå. En bra nivå med möten och uppföljningar, med bra och tydliga väl kommunicerade möten, så att alla hela tiden vet vad det ska prioritera.

Lisa har ingen riktig erfarenhet och kunskap hur man leder, coachar personal.

En kortare projektledarkurs ingick i hennes utbildning det är allt hon har.

När Lisa gick och fick coaching lärde hon sig att prioritera bättre, hur hon skulle bemöta och kommunicera med sin personal bättre så att de jobbade utifrån samma linje i projektet.

När Lisa fick en coach och ”bollplank” blev hon mer trygg i sin arbetsledarroll och bättre på kommunikation, prioriteringar och att ta hand om sig själv, och det minskade hennes stress och hon kände sig mer trygg, kompetent och nöjd på arbetet.

Det blev en mer harmonisk grupp där alla tog mer ansvar för gemensamma och egna mål. Även kommunikationen i gruppen blev mycket bättre.

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


©   Copyright - Nordic Coaching AB         info@nordiccoaching.se