Hem Om oss Om coaching Tjänster Jobbcoaching Kontakt Länkar
toppbild2.gif

Personlig utveckling

Vi coachar och utvecklar dig som privatperson.

Utveckling av grupper/team

Vi coachar och utvecklar grupper och team på arbetsplatsen.

Utveckling av chefer/ledare

Vi erbjuder professionell ledarskapsutveckling för både tidigare chefer/ledare samt nytillträda chefer.


MENY

Pernilla Andersson

Pernilla - om känsla av sammanhang och coaching

Personuppgiftspolicy

Känsla av sammanhang och coaching

Pernilla Andersson

 

Jag har under min tid som Beteendevetare och coach arbetat mycket med stresshantering, hälsa, och coachning (sedan 1996) och idag tror jag att det är mer aktuellt och viktigare än någonsin att kunna bemöta alla stressorer som vi bombarderas av.

För att vi ska hålla och orka behöver vi alla bli experter på oss själva och hur vi kan bli starkare och hantera stressorer vi möter på bästa sätt. Det är livsnödvändigt för att vi ska orka, må bra, utvecklas och förhindra att ohälsa uppstår.

Vår egen Känsla av sammanhang i vårt liv (KASAM) är grunden för vår hälsa, hur vi hanterar livets stressorer och hur vi mår (utifrån forskaren Aaron Antonovsky).

Vi lever och har alltid levt i en värld full av stressorer, på gott och ont. Förr kunde stressen vara att inte hitta mat, vi blev kanske jagade av ett rovdjur eller annat. Idag är en del av stressen alla intryck, tidsoptimering i både arbetsliv och privat, dessutom både yttre krav (från andra)och inre krav från oss själva. Därtill finns de fysiska stressorer med alla ljud i vår statsvärld och alla val vi kan göra, allt som finns att köpa och många, många fler stressorer.

Vi behöver vissa stressorer och en viss mängd stress som utmaningar för utvecklas och få stimulans. För lite stress och understimulans kan vara precis lika skadligt som för mycket t ex som att vara arbetslös eller att ha ett ensamt, monotont arbete utan utvecklingsmöjlighet.

Vi mår som bäst när vi har en hög känsla av sammanhang i vårt liv och stora motståndsresurser mot stressorer. Vad innebär då det? Och hur når vi det?

Enligt Antonosky finns det 3 komponenter tillsammans som avgör hur vi bemöter stressorer och de 3 är: Begriplighet, Hanterbarhet, och Meningsfullhet, dessa 3 begrepp är tillsammans KASAM.

Begriplighet innebär att man kan förstå och till viss del förutsäga händelser.

Hanterbarhet innebär enligt Antonovsky den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man bombarderas av.

Och meningsfullhet definierar han på följande sätt: ”I vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är utmaningar att välkomna snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan".

Den KASAM varje människa har kan man mäta se länk. Och den har sin grund från framförallt livserfarenheter och ens arv. Man kan dock påverka sin KASAM hela livet bl. a genom att ta sig igenom kriser, anta utmaningar mm. Dessutom genom medveten personlig utveckling som till exempel via coaching.

Enligt Antonovsky är motståndsresurserna mot stress de faktorer/händelser som stärker individens begriplighet, hanterbarhet och eller meningsfullhet.

Eftersom beslutet omedvetet eller medvetet om hur vi ska hantera en stressor kommer inifrån individen, kommer den KASAM vi har att vara grundläggande för vilka hanteringsåtgärder vi väljer att använda t ex motion, avspänning, mental träning, socialt umgänge, göra något man tycker är kul mm.

Genom att få en starkare KASAM, känsla av sammanhang i vårt liv så får vi större tillgång till att bemöta stress.

Utifrån mina arbeten med människor och stresshantering på arbetsplatser om KASAM och motståndsresurser mot negativ stress, har de viktigaste faktorerna vi själva kan påverka för att bemöta stress varit graden av personlig utveckling och mognad och dessutom fysisk aktivitet och hälsofrämjande aktiviteter då ingår här att göra saker vi tycker är roliga.

Dessutom visar all senare forskning på de stora vinsterna med fysisk aktivitet mot negativ stress och en massa positiva effekter.

Så det känns som kombinationen att jobba med människors personliga utveckling både privat och på arbetsplatsen via coachning och dessutom coacha och motivera på alla sätt till mer träning/fysisk aktivitet kommer ge stora vinster i hälsa både fysiskt psykiskt och socialt.

Vilket ger en ökad Känsla av sammanhang, bättre hälsa och människors som mår och fungerar bättre!

En god spiral uppåt…..

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


©   Copyright - Nordic Coaching AB         info@nordiccoaching.se